Privacyverklaring

Brecht Tekst & Media

Op deze pagina vind je de privacyverklaring van Brecht Tekst & Media. In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe Brecht Tekst & Media daarmee omgaat. Je wordt geadviseerd deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat je verder leest op deze website. 

1. Brecht Tekst & Media

Brecht Tekst & Media is gevestigd aan de Velperweg 19 (6824BC) in Arnhem en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 76770710. Brecht Tekst & Media is per e-mail te bereiken via [email protected] en telefonisch via +31 (0) 6 216 16 395.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Brecht Tekst & Media omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Zo wordt in deze privacyverklaring onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel deze persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Brecht Tekst & Media een wettelijke rechtsgrond die ten grondslag ligt aan de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten.

De verwerking van persoonsgegevens door Brecht Tekst & Media valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Brecht Tekst & Media behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 9 februari 2022. 

2. Soorten persoonsgegevens, doel en termijn van verwerking

In eerste instantie worden de persoonsgegevens die je invult bij het contactformulier verwerkt. Dit zijn jouw naam, e-mailadres en (evt.) telefoonnummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk om contact met je op te kunnen nemen en om te kunnen weten wie een reactie op de blog heeft geplaatst. . Bovendien kunnen deze gegevens gebruikt worden om je in de toekomst op de hoogte te kunnen stellen van bepaalde diensten die interessant voor je kunnen zijn. Daarnaast worden er nog niet identificeerbare gegevens verzameld zoals IP-adressen.

Brecht Tekst & Media maakt gebruik van het boekhoudsysteem Moneybird. Zodra jij klant van Brecht Tekst & Media bent, worden in Moneybird de facturen opgeslagen alsmede jouw voor- en achternaam.

Indien een dienst tegen betaling wordt uitgevoerd worden er extra gegevens verzameld. Het zal gaan om de volgende gegevens: voor –en achternaam, adres, KvK-nummer, IBAN en telefoonnummer. Ook deze gegevens zijn noodzakelijk om de transactie uit te kunnen voeren.

De rechtsgrond voor het verzamelen van de persoonsgegevens is de noodzakelijkheid hiervan voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze gegevens is Brecht Tekst & Media niet in staat om haar diensten uit te voeren.

Indien je geen persoonsgegevens aan Brecht Tekst & Media wil verstrekken, is Brecht Tekst & Media niet in staat om diensten aan jou te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Brecht Tekst & Media niet kan voldoen aan contractuele, wettelijke en noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in een dergelijk geval bij jou. 

3. Cookies

Brecht Tekst & Media maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer als je de website van Brecht Tekst & Media bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie. Een voorbeeld van zo een cookie is Google Analytics. Google Analytics houdt onder andere bij hoeveel bezoekers de pagina van Brecht Tekst & Media heeft. Deze cookies helpen Brecht Tekst & Media om de pagina verder te ontwikkelen en de ervaring van de bezoeker te bevorderen.

De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics

4. Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Brecht Tekst & Media. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website. Brecht Tekst & Media is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website of voor de privacyverklaring op die website. Brecht Tekst & Media raadt je aan bij bezoek van de website de privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op de website.

5. Beveiliging

Brecht Tekst & Media heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

6. Jouw rechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens, dit staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik wil maken.


Indien je een klacht wil indienen over Brecht Tekst & Media met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kan je dit bij ons melden door een mail te sturen met je persoonsgegevens naar [email protected]. Dan helpen we je graag verder. Ook kan je jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.